فقط تنهاییم...

من آرومم ولی قانونا داغونم


[-Design-]